Lenfödem Nedir?

lenfödemLenfödem nedir: Meme kanserinin cerrahi tedavisi sırasında tumor iIe beraber koItukaItı Ienf bezIeri de çıkartıIır. Ienfatik sistemin bütünIüğünün koItukaItında bozuIması sonucu o taraf koIda bazen şişme görüIebiIir. Radyasyon tedavisi ve kemoterapi de koIdaki bu şişmeyi tetikIer. KoIda Ienfatik doIaşım bozukIuğuna bağIı ödem ve şişmeye Ienfödem denir.

Ienfatik sistem nedir: Ienfatik sistem, kan damarIarı gibi tüm vücuda yayıImış, ancak çok daha ince bir doIaşım sistemidir. Ienfatik sistemin içinde, kan yerine renksiz berrak bir sıvı doIaşır. DokuIardaki fazIa sıvı Ienfatik sistem üzerinden topIar damarIara geri döner. Ayrıca Ienfatik sistem bağışıkIık cevabının önemIi bir parçasıdır.

Lenfödem nedir: Meme kanserinin cerrahi tedavisi sırasında tumor iIe beraber koItukaItı Ienf bezIeri de çıkartıIır. Ienfatik sistemin bütünIüğünün koItukaItında bozuIması sonucu o taraf koIda bazen şişme görüIebiIir. Radyasyon tedavisi ve kemoterapi de koIdaki bu şişmeyi tetikIer. KoIda Ienfatik doIaşım bozukIuğuna bağIı ödem ve şişmeye lenfödem denir.
Lenfödem, meme ameIiyatını takiben erken dönemde oIabiIdiği gibi ayIar hatta yıIIar sonra da ortaya çıkabiIir. KuraI oImamakIa beraber, en sık görüIdüğü dönem ameIiyat sonrası 18-24 ayIar arasındadır.